Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Κομισιόν: Στόχος 40.000 πλειστηριασμοί ακινήτων ετησίως στην Ελλάδα έως το 2019 – Σοβαρές καταγγελίες για το ρόλο των ακτιβιστών

-->
Πολλές από τις αναταραχές που προκάλεσαν μέλη του κινήματος κατά των πλειστηριασμών αφορούσαν δημοπρασίες για εταιρικά δάνεια και άτομα με υψηλό πλούτο και υπάρχουν στοιχεία ότι οι ακτιβιστές πληρώθηκαν για να προκαλέσουν αναταραχές
Η δυνατότητα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αποτελεί βασικό εργαλείο για να αποκατασταθεί η "κουλτούρα πληρωμών" στους Έλληνες δανειολήπτες, τονίζει το ειδικό κεφάλαιο που αφιέρωσαν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς οι τεχνοκράτες της Κομισιόν στο Compliance Report που συνόδευσε την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
Όπως αναφέρουν οι τεχνοκράτες, η ικανότητα αυτή, η "κουλτούρα πληρωμών", υπονομεύθηκε σημαντικά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και συνέβαλε στην παράταση αυτής. 
Με βάση τις συμβουλές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων εφαρμόστηκε μορατόριουμ για τους πλειστηριασμούς που διήρκεσε από το 2009 έως το τελευταίο τρίμηνο του 2015. 
Ακολούθησαν εκτεταμένες απεργίες δικηγόρων και παρεμπόδιση πλειστηριασμών από ομάδα ακτιβιστών, μειώνοντας τον αριθμό των δημοπρασιών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
Για να δοθεί ώθηση σε αυτό το μέτωπο, το 2017, το πρόγραμμα φυσικών δημοπρασιών στα περιφερειακά δικαστήρια αφορούσε 5.600 ακίνητα, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ. 
Ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των δημοπρασιών πραγματοποιήθηκε, κυρίως λόγω διακοπής από ακτιβιστές. 
Το 2016, λόγω απεργίας δικηγόρων που διήρκεσε όλο το δικαστικό έτος και αμέσως ακολουθήθηκε από απεργία συμβολαιογράφων, οι προγραμματισμένες δημοπρασίες περιορίστηκαν σε μόλις 4.800. 
Αντίθετα, κατά την έναρξη της κρίσης του 2009, όταν ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν μονοψήφιος αριθμός, ολοκληρώθηκαν 58.849 δημοπρασίες. 
Ως εκ τούτου, υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη προσδοκία στον πληθυσμό ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται υπέρ των πιστωτών δεν θα δημοπρατηθούν. 
Οι δημοπρασίες κατέχουν κεντρική θέση στις προσπάθειες μείωσης του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες, με το στόχο της μείωσης αυτών να είναι στα 13,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. 
Το ποσοστό συμμετοχής των δημοπρασιών στην επίτευξη του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τα τέλη του 2019 ορίζεται στο 30%. 
Το παραδοσιακό σύστημα πλειστηριασμών (δηλ. η διεξαγωγή δημοπρασίας από συμβολαιογράφο με φάκελο δικαστηρίου, το οποίο περιέχει προσφορές, και στη συνέχεια η λήψη δυνητικών προφορικών προσφορών προκειμένου να κριθεί το ακίνητο στον πλειοδότη) δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς την αναμενόμενη ροή των αιτήσεων πλειστηριασμών. 
Εκτός από τους περιορισμούς, πρέπει να αντιμετωπιστεί η αποφασιστική και βίαιη αντιπαράθεση των ακτιβιστών, οι οποίοι ως επί το πλείστον κατορθώνουν να διαταράξουν τη διεξαγωγή δημοπρασιών. 
Για τους λόγους αυτούς, το πρόγραμμα του ESM από την αρχή απαιτούσε τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως εναλλακτικού τρόπου διεξαγωγής δημοπρασιών που ενδέχεται να είναι λιγότερο ανοιχτή σε παρεμπόδιση. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποκλείει τη διεξαγωγή της δημοπρασίας σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία, επιτρέπει τη συμμετοχή των προσφερόντων ανεξάρτητα από τη φυσική παρουσία τους, καθιστά δυνατή την απομακρυσμένη υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο κατά τρόπο που εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια σε όλους τους συμμετέχοντες και μεγιστοποίηση των εσόδων, διευκολύνοντας την υποβολή και την επεξεργασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης και την ταχεία ολοκλήρωση των συναλλαγών που προκύπτουν. 
Επιπλέον, επιτρέπει την ταυτόχρονη διεξαγωγή ή τη συμμετοχή σε πολλαπλούς πλειστηριασμούς. 
Για το 2018, οι τράπεζες σχεδιάζουν να δημοπρατήσουν περίπου 10.000 ακίνητα. 
Αυτός είναι ένας φιλόδοξος στόχος δεδομένου ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 ηλεκτρονικές δημοπρασίες τον τελευταίο μήνα του 2017. 
Ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, με στόχο 1.000 δημοπρασίες ανά μήνα από τον Μάρτιο του 2018 και μετά, και αναμένεται να φτάσει σε 2.000 δημοπρασίες κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018. 
Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα στοχεύει στην επίτευξη των στόχων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες στον SSM όσον αφορά τη μείωση των NPEs το 2018. 
Ο αριθμός των πλειστηριασμών θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω σε 40.000 πλειστηριασμούς ετησίως κατά τα επόμενα τρία χρόνια. 
Παρά τις προκλήσεις, η διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και η υποκατάσταση των φυσικών δημοπρασιών θα συμβάλει στην αποκατάσταση της καλλιέργειας της κουλτούρας πληρωμών στην Ελλάδα. 
Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις: μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τον περασμένο Μάιο και τον Νοέμβριο του 2017, την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2017 και τη μετατροπή των παραδοσιακών δημοπρασιών σε ηλεκτρονικές από τις τράπεζες, από τις 28 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν 163 ηλεκτρονικές δημοπρασίες, πολλές από τις οποίες αφορούσαν πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία. 
Τα πλειστηριασμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν αγορασθεί κυρίως από τους πιστωτές (τράπεζες) αλλά και από ιδιώτες (για παράδειγμα, ένα ακίνητο σε παραθαλάσσιο θέρετρο με ζητούμενη τιμή 4,7 εκατ. ευρώ αποκτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από ιδιώτη). 
Το σύστημα δεν έχει ακόμη αποκτήσει πλήρη δυναμική. 
Από τις 28 Φεβρουαρίου, 140 συμβολαιογράφοι από την περιφέρεια της χώρας έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα. 
Θα ήταν επιθυμητό να αυξηθούν περαιτέρω οι καταχωρίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής αποτελεσματική κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας. 
Πρέπει να αρθούν οι αντιρρήσεις πέντε (από τις εννέα) συμβολαιογραφικών ενώσεων από ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 
Η νομοθεσία που εγκρίθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2018 επιτρέπει τον διορισμό συμβολαιογράφων από άλλες περιοχές σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συμβολαιογράφοι στην αρμόδια περιοχή. 
Η αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού εξακολουθεί να εξετάζεται. 
Σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν η πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα είναι επιτυχής. 
Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι ορισμένοι σχεδιαζόμενοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αποσύρθηκαν καθώς οι οφειλέτες προσπάθησαν να εξοφλήσουν το χρέος τους πριν από τη δημοπρασία. 
Αυτό είναι ενδεικτικό του αποτρεπτικού αποτελέσματος των πλειστηριασμών και καταδεικνύει ότι πολλοί στρατηγικοί κακοπληρωτές έχουν αποφύγει να διευθετήσουν τα χρέη τους ελλείψει ενός αξιόπιστου μηχανισμού ανακοπής. 
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις. 
Όσον αφορά τους φυσικούς πλειστηριασμούς, η κατάσταση παρέμεινε προβληματική μέχρι το 2017. 
Οι βίαιες αναταραχές από τους ακτιβιστές, ανεξαρτήτως του ποσού και της φύσης του δανείου και της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου ως πρώτης κατοικίας, έγιναν ρουτίνα σε όλη τη χώρα. 
Πολλές από τις αναταραχές αφορούσαν τις δημοπρασίες χρεών για εταιρικά δάνεια και άτομα με υψηλό πλούτο και υπάρχουν στοιχεία ότι οι ακτιβιστές πληρώθηκαν για να προκαλέσουν αναταραχές. 
Ως αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι δημοπρασιών (δηλ. οι συμβολαιογράφοι) εκφοβίστηκαν. 
Τελικά, η συμβολαιογραφική ένωση Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου αποφάσισε να αναστείλει τη διεξαγωγή των φυσικών δημοπρασιών μέχρι να αντιμετωπιστεί σωστά η κατάσταση. 
Οι υπόλοιποι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι στη χώρα ακολούθησαν το παράδειγμά τους. 
Ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκαν φυσικές δημοπρασίες από την αρχή του έτους. 
Σε απάντηση και με εντολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν (α) να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την εξασφάλιση αποτελεσματικής αστυνομικής προστασίας των υπαλλήλων και των συμμετεχόντων σε πλειστηριασμούς και (β) να εγκρίνουν τη νομοθεσία που να επιτρέπει την αυτεπάγγελτη άσκηση ποινικής δίωξης κατά των δραστών (νόμος 4509/2017, ΕΕ A 201 / 22-12-2017, άρθρο 61). 
Αυτή η νομοθεσία αντιμετωπίζει τα αδικήματα που αφορούν τη σωματική βία και τη διαταραχή της εγχώριας ειρήνης, αλλά, όπως αρχικά προβλεπόταν, δεν επεκτείνεται σε απειλές (οι οποίες συχνά απευθύνονται σε συμβολαιογράφους και σε δυνητικούς υποψήφιους). 
Στις 15 Ιανουαρίου 2018, οι αρχές ενέκριναν νομοθεσία σύμφωνα με την οποία όλοι οι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αποκλείοντας έτσι την επιλογή διεξαγωγής φυσικών δημοπρασιών από τις 21 Φεβρουαρίου 2018 (νόμος 4512/2018, ΕΕ A 5, άρθρα 207-209). 
Ενώ η απομάκρυνση από τους φυσικούς πλειστηριασμούς θα μπορούσε να μειώσει την ικανότητα των ακτιβιστών να εξαπολύουν απειλές κατά τους πλειστηριασμούς, τα θεσμικά όργανα κατέστησαν σαφές ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τους ανεμπόδιστους πλειστηριασμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι σημαντικά, δεδομένων των πολύ φιλόδοξων στόχων που έχουν ανατεθεί στις τράπεζες όσον αφορά τη διεξαγωγή δημοπρασιών με σκοπό την αύξηση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τα NLP.

bankingnews.gr

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου