Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εἰδικές, καί ἀποκλειστικές ὁδηγίες γιά κάθε Γνήσιο Ορθόδοξο Χριστιανό. Τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Μακαρίου

-->
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Ὁ πιστός ορθόδοξος χριστιανός μπορεῖ, καί πρέπει νά ἀσπάζεται τό χέρι τοῦ ἱερέως, ωσαύτως νά ἀσπάζεται τίς άγιες εἰκόνες, τόν Τίμιον σταυρό, ἀπαράλλακτα ὅπως τό ἔκανε πάντοτε, χωρίς νά ‘κινδυνεύει’ νά μολυνθεῖ ἀπό αὐτά, ὅπως λέγεται, καί διαδίδεται τίς πονηρές αυτές ημέρες πού διερχόμαστε. Ἀδιάφορο ποιός ἔχει προσκυνήσει πρίν ἀπό αὐτόν. Τά πράγματα τῆς Πίστεως είναι αναλλοίωτα, δέν ἀλλάζουν, εἶναι αἰώνια καί ὑπεραιώνια, οἱ ἰδέες τῶν ἀνθρώπων μποροῦν κατά καιρούς νά μιμοῦνται τόν χαμαιλέοντα. Οἱ Ιερείς, οι επίτροποι, καί οι υπεύθυνοι δικονητές τών ναών, μας, καθαρίζουν καί περιποιοῦνται, όπως, καί όσο πρέπει, τίς άγιες εἰκόνες καί όλα τά Ιερά καί μή, αντικείμενα τοῦ Ναοῦ, ὅπως φρόντιζαν καί πρίν από τήν πανδημία. Δέν συνέβη ποτέ τίποτα τό ιδιαίτερο καί ξεχωριστό. Δέν ἔχει ὁ Ναός τού θεού ἀνάγκη ἀπό τήν ἰδιαίτερη δική μας προφύλαξη. Ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη από τόν Ναόν. Ὅλα τά ἱερά ἀντικείμενα, ἀκόμα καί ὁ ἀέρας πού ἀναπνέουμε, μέσα στό Ναό τού θεού, εἶναι καθαγιασμένα, δέν κινδυνεύει κανείς στόν Ιερό χῶρο ὅπου τελοῦνται τά ὑπερφυσικά Μυστήρια. Ὄχι μόνο ὁ ἀέρας καί ὁ χῶρος τοῦ Ναοῦ, ἀλλά καί ὁ γειτονικός χῶρος, καί ἄν ακόμη χρειαζόταν νά πηγαίναμε σέ συνοικίες καί στίς γειτονιές τῶν ἀνθρώπων, ἤ στά σπίτια τους, θά ἁγιάζονταν κι ἐκεῖνα. Ὄπως κάνανε πάντοτε οἱ χριστιανοί, σέ περιπτώσεις ἐπιδημιῶν, καθαρίζοντας τόν ἀέρα, τήν ατμόσφαιρα ολόκληρον, ἀπό μολυσμούς, μέ τή δύναμη τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἤ τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῶν Προσευχῶν. Ἄγγελοι χορεύουν μέσα στούς Ναούς τῶν ὀρθοδόξων. Οἱ ἰοί τῶν ἐπιδημιῶν, ὄπως καί οἱ «υἱοί τῆς ἀπωλείας» τρέπονται σέ φυγή. Ὅταν ο αυτοκράτορας, Ἰουλιανός ὁ παραβάτης, δέν μποροῦσε νά πάρει χρησμό ἀπό τό ναό τοῦ ψεύτο θεού Ἀπόλλωνος στή Δάφνη τῆς Ἀντιόχειας, οἱ δαίμονες τοῦ άπάντησαν πώς τούς ἐμπόδιζαν τά μαρτυρικά λείψανα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Βαβύλα, πού βρίσκονταν εκεί κοντά στή περιοχή. Ἡ δύναμη τῶν δαιμόνων καί τῶν ἄλλων μικροβίων καί ιών, ἀφανίζεται μπροστά στήν παρουσία τῶν Αγίων λειψάνων. Πεθαίνει κανείς ἐπειδή ἦρθε ἡ ὥρα του νά πεθάνει, ὄχι ἐπειδή κάτι ἔκτακτο ἀνέτρεψε τούς ὅρους τής ζωῆς, πού ρυθμίζουν τό μέλλον τοῦ καθενός, ὅπως λέει ὁ Μ. Φώτιος. Αὐτός πού θά πεθάνει μέσα στό Ναό θά πέθαινε καί ἄν βρισκόταν ἔξω ἀπό αυτόν, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα του νά πεθάνει, καί δέν εἶναι ὁ τόπος ἤ ἡ αἰτία πού κάνει τή διαφορά. Οἱ λειτουργίες μας συνεχίζονται κανονικά. Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν, ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ, κυρίως τώρα εἶναι πού κρίνεται ἀπαραίτητη. Στό ἄβατο τοῦ Ναοῦ κανένας δέν μπορεῖ νά εισέλθει ἄν δέν ἔχει τήν ἄδειά μας. Ὅποιος ἐπιχειρήσει νά τό καταλύσει τά βάζει μέ τόν Θεό καί τελικά αὐτός εἶναι ὁ χαμένος ἀκόμα καί ἄν νομίζει ὅτι νίκησε τόν Θεό, παραβιάζοντας τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας πού ὁ Χριστός παρέχει στούς δούλους Του. Οἱ παλαιοί χριστιανοί πού εἶχαν τσαγανό μέσα τους, προσέφευγαν, καί συνωστίζονταν στούς Ιερούς Ναούς σέ παρόμοιες περιπτώσεις. Τώρα είναι πού χρειαζόμαστε τόν ἁγιασμό τῆς Θείας Λειτουργίας. Μή ἀπομακρύνεστε ἀπό τήν σύναξη τῶν πιστῶν, βροντοφωνάζει ὁ Ἀπ. Παῦλος, μιλώντας γιά καιρούς σάν τούς δικούς μας. Ὅταν αὔριο κλείσουν οἱ ναοί διά τῆς βίας (πράγμα πού γιά νά δοκιμάσουν τίς ἀντιστάσεις μας ἔχουν ἀρχίσει ἀπό τώρα νά κάνουν) θά εἶναι ἀργά, θά ζητοῦμε τότε τήν παρηγορία τής εκκλησίας, καί δέν θά τήν βρίσκουμε. Ἰσχύετε καί ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ, καί χαίρετε γιά τήν οὐράνια βασιλεία, τήν προσδοκία τῶν ἐθνῶν, «ὁ γάρ καιρός ἐγγύς»!

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου