Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Αποκάλυψη βόμβα: Εταιρία … «cloud» η Εταιρία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

-->
Ανύπαρκτη στην Ελλάδα, εξαφανίστηκε εν μια νυκτί και οδεύει προς εκκαθάριση στην Κύπρο- Απίστευτα φαινόμενα που διεκδικούν είσοδο στο βιβλίο Γκίνες
Σε εταιρία … «cloud» φαίνεται ότι αποφάσισε να μετατραπεί η περίφημη ΑΕΠΙ - Εταιρία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας -  η οποία ενώ είχε διαγραφεί από την Ελλάδα μεταναστεύοντας στην Κύπρο συνέχισε να έχει ελληνικό ΑΦΜ και αφού πιέστηκε δικαστικά να φέρει τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πιστοποιούσαν αυτό που ισχυριζόταν ότι δηλαδή είναι υπαρκτή επιχείρηση στην Ελλάδα, μόλις στις 7 Δεκεμβρίου εμφάνισε ότι διεγράφη και από την Κύπρο προχρονολογημένα και συγκεκριμένα την ημέρα που έκανε την εγγραφή.
Ουσιαστικά πρόκειται για παγκόσμιο πρωτοτυπία που διεκδικεί εγγραφή στο βιβλίο Γκίνες καθώς μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου η εταιρία φαινόταν εγγεγραμμένη στην Κύπρο και στις 7 Δεκεμβρίου απλά … εξαφανίστηκε.
Στις 5 Δεκεμβρίου όμως η ΑΕΠΙ όφειλε όμως να προσκομίσει στα δικαστήρια της Ελλάδας νομιμοποιητικά έγγραφα τόσο της πληρεξουσιότητας των δικηγόρων της όσων και των μετόχων της τα οποία όμως και δεν κατέθεσε ερχόμενη εκ των υστέρων να ισχυριστεί ότι διεγράφη.
Ακόμα όμως κι αν συνέβη αυτό έχουμε το εξής καταπληκτικό φαινόμενο. 
Η εταιρία δεν υπάρχει νομικά ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στην Κύπρο. 
Στην Ελλάδα σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν υφίσταται ως εταιρική οντότητα αλλά παρ όλα αυτά κάνει συνέλευση εκ των υστέρων που ακυρώνει τη μετανάστευση στην Κύπρο η οποία ήδη έχει συντελεστεί και στην Κύπρο επίσης δεν υπάρχει καθώς έχουμε διαγραφή της από τα μητρώα και όχι μετανάστευση στην Ελλάδα εκ νέου με απόφαση Γενικής Συνέλευσης όπως θα έπρεπε να έχει γίνει.
Ουσιαστικά δηλαδή η εταιρία πρέπει να μπει σε εκκαθάριση στην Κύπρο και ουσιαστικά να πάψει να υφίσταται γενικώς.
Άραγε αυτός είναι ο στόχος των ιδιοκτητών της; 
Θέλουν να εξαφανιστεί κάθε ίχνος της εταιρίας η οποία στην Ελλάδα ελέγχεται από το ΣΔΟΕ και γενικότερα από τις φορολογικές αρχές; 
Όλα αυτά τα παρατράγουδα συνέβησαν μετά την 5η Δεκεμβρίου όταν ο δικηγόρος Γιώργος Παλάζης κατέθεσε προτάσεις στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«Η ΑΕΠΙ τηρώντας το Κυπριακό Δίκαιο με δυο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 30-3-2016 και 31-3-2016 εσπευσμένα κίνησε όλες τις νόμιμες και κατά το Ελληνικό Δίκαιο διαδικασίες και διατυπώσεις δημοσιότητας με τις καταχωρήσεις των πράξεών της στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Με την καταχώρηση του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31-3-2016 στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 707493 συντελέστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της , η μεταφορά της έδρας της στην Κύπρο, οπότε άλλαξε η ιθαγένεια της εταιρείας έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και μετατράπηκε σε Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά τον περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής. 
Στη συνέχεια μετά την 6-5-2016 όταν ολοκληρώθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις ( ένορκες δηλώσεις των εξουσιοδοτημένων υπευθύνων, υποβολή των σχετικών αιτήσεων, δηλώσεων και πιστοποιητικών) πραγματοποιήθηκε η προσωρινή εγγραφή της Εταιρείας στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, με την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» και με αριθμό καταχώρησης ΗΕ 355311.
Παράλληλα ορίστηκαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Κυπριακής Εταιρείας, οι Πέτρος Ξανθόπουλος , Ματθαίος Παπαπέτρου και Δημοσθένης Χρυσομηλάς και Γραμματέας η εταιρεία ROMANOS SECRATERIAL LIMITED. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχύουν τα ακόλουθα :

Αποτέλεσμα εγγραφής15.-(1) Με την εγγραφή του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας ο έφορος πιστοποιεί ότι η εταιρεία συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.(2) Από την ημερομηνία σύστασης της που αναφέρεται στο πιστοποιητικό σύστασης, όσοι προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο μαζί με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που από καιρό σε καιρό γίνονται μέλη της εταιρείας, θα αποτελούν νομικό πρόσωπο με το όνομα που περιλαμβάνεται στο ιδρυτικό έγγραφο ικανό να ασκήσει αμέσως όλες τις λειτουργίες μιας συσταθείσας εταιρείας, και έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα, αλλά με τέτοια ευθύνη εκ μέρους των μελών να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης της όπως αναφέρεται στο Νόμο αυτό.
Δηλαδή η Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» συστάθηκε σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο την 6-5-2016 , και απέκτησε άμεσα δικαιοπρακτική ικανότητα, ικανή με την ανωτέρω επωνυμία να ασκήσει αμέσως όλες τις λειτουργίες μιας συσταθείσας εταιρείας (παρά την προσωρινή εγγραφή της) και με πλήρη ευθύνη των μελών της. 
Επίσης από τα άρθρα 27(1) και 27(2) του 113 περί Εταιρειών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχύουν τα ακόλουθα :
Ιδιότητα μέλους Εταιρείας
Ορισμός μέλους
27.-(1) Αυτοί που προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας θα θεωρούνται ότι έχουν συμφωνήσει να γίνουν μέλη της εταιρείας και με την εγγραφή της καταχωρούνται ως μέλη στο μητρώο μελών.
(2) Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συμφωνεί να γίνει μέλος εταιρείας και το όνομα του καταχωρείται στο μητρώο των μελών της, είναι μέλος της εταιρείας.
Συνεπώς από την 22-4-2016 που εγκρίθηκε το Ιδρυτικό Καταστατικό της «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» , επελθούσης της τροποποίησης του Καταστατικού της «ΑΕΠΙ ΑΕ» με την καταχώρηση του σχετικού πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ κατά το άρθρο 15 παρ. γ του ν. 3419/2005 , οι Πέτρος Ξανθόπουλος, Νικολέτα – Παγώνα Ξανθοπούλου και Δημήτριος Ξανθόπουλος έχασαν ως μέλη της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας την ιδιότητά που είχαν και απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.
Κατά συνέπεια όλες οι πράξεις, που διενήργησαν οι ανωτέρω πρώην μέτοχοι της «ΑΕΠΙ ΑΕ» αλλά και συμπράξαντες με αυτούς, πρώην μέλη του ΔΣ αυτής , συμβολαιογράφοι και δικηγόροι είναι εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. 
Όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 54174/06.09.2016 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου/ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών η ΑΕΠΙ του υπέβαλε το από 6-5-2016 εκδοθέν από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Κύπρου, Πιστοποιητικό Προσωρινής Εγγραφής της εταιρείας ως συνεχίζουσας την δραστηριότητά της στην Κύπρο, μόλις την 5-9-2016 με αριθμό πρωτ. ΓΕΜΗ ως Εισερχομένου εγγράφου 54174, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών. 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941 /27-04-2012 – ΦΕΚ 1468/Β/2012, το Προσωρινό Πιστοποιητικό Συνέχισης της Εταιρείας στην Κύπρο η αιτούσα όφειλε να το προσκομίσει εντός μηνός στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ .
Αντί αυτού η εταιρία δια των πρώην μετόχων της οι δύο εκ των οποίων ήταν πρώην μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου (Πέτρος Διευθύνων Σύμβουλος και Δημήτριος Ξανθόπουλος εκ των οποίων ο πρώτος είναι και εν ενεργεία σήμερα εκ των Διευθυντών της Κυπριακής «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ») συγκάλεσαν την 30-5-2016 Έκτακτη Γενικής Συνέλευση της ήδη λυθείσας Εταιρείας «ΑΕΠΙ ΑΕ» στην οποία συμμετείχαν την 10-6-2016 ως μέτοχοι αυτής, τα μέλη της Κυπριακής «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» οι οποίοι ψήφισαν για την ανάκληση όλων των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31-3-2016, οι οποίες όμως ήδη είχαν εκτελεστεί.
Ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που υφίστατο ως νομικό πρόσωπο η «ΑΕΠΙ ΑΕ» η απόφαση της 10-6-2016 δεν ήταν νόμιμη διότι δεν συνεκλήθη νομίμως. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Πρακτικό του ΔΣ της 30-5-2016 αλλά και στο Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει καμία αναφορά για «ουσιώδη πλάνη» των μετόχων της «ΑΕΠΙ ΑΕ» την 31-3-2016. Η θεωρία των «πλανηθέντων μετόχων» εφευρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 όταν η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕ ΑΘΗΝΩΝ μετά την από 05.08.2016 Αίτησή – Καταγγελία του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΝΙΡΣ ) με αριθμ. Πρωτ. ΓΕΜΗ 11718/10.08.2016 περί διαγραφής της «ΑΕΠΙ ΑΕ», ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ.
Όπως ανωτέρω έχουμε εκθέσει η ανωτέρω Γενική Συνέλευση της 10-6-2016 ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία νομίμως υφίστατο η «ΑΕΠΙ ΑΕ» η σύγκλησή της θα ήταν παράνομη οπότε η όποιες αποφάσεις της θα άκυρες.
Όμως η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή για την αιτούσα από τις υποθέσεις ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΑΕΠΙ ΑΕ» ακόμη και σήμερα 
Αξίζει να σημειωθεί ότι με το αρ. πρωτ. 111021/21-10-2016 έγγραφο απάντηση, του Υπουργείου Οικον. Ανάπτυξης & Τουρισμού/Γ.Γ.Ε.& Π.Κ./Δνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ/Τμήμα Γ’ Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ ως απάντηση σε ερώτημα του ΓΕΜΗ αναφέρεται πως “Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την άποψή μας τα έννομα αποτελέσματα της μεταφοράς της έδρας της ελληνικής εταιρείας «ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε» στην Κύπρο έχουν επέλθει και η εν λόγω εταιρεία δεν υφίσταται πλέον ως νομικό πρόσωπο κατά το ελληνικό δίκαιο.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και την 5-12-2016, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, στην Κύπρο είναι καταχωμένη δήλωση ορισμού των Διευθυντών Πέτρου Ξανθόπουλου, Ματθαίου Παπαπέτρου και Δημοσθένη Χρυσομηλά και του Γραμματέα της Εταιρείας , της Εταιρείας ROMANOS SECRETERIAL LIMITED.
Επίσης έως και την 5-12-2016, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, στην Κύπρο είναι καταχωμένη δήλωση ορισμού ως έδρας της Εταιρείας «το Εγγεγραμμένο Γραφείο» επί της οδού Καρπενησίου 30, 1077 στη Λευκωσία». 
Ωστόσο ξαφνικά την 7η Δεκεμβρίου εξαφανίζεται η εταιρία από το Κυπριακό Μητρώο και μάλιστα με προχρονολογημένη διαγραφή.
Η διαγραφή έχει ημερομηνία ίδια με αυτή της εγγραφής ενώ μέχρι και την 6η Δεκεμβρίου η εταιρία εμφανιζόταν ως εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Κυπριακών εταιριών.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου