Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Standard and Poor's: Σήμα κινδύνου για ΔΕΗ - Σοβαρή η επιδείνωση της ρευστότητας, παραμένει σε negative CreditWatch

-->
Χωρίς τα έσοδα από τη διάθεση του ΑΔΜΗΕ είναι αμφίβολο εάν η ΔΕΗ μπορέσει να επιβιώσει πέραν του τρίτου τριμήνου του 2017, αναφέρει ο οίκος
Η ρευστότητα της ΔΕΗ έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους λίγους μήνες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's, ο οποίος επιβεβαιώνει την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του 'CCC-' για την επιχείρηση διατηρώντας τη σε καθεστώς "επιτήρησης" (CreditWatch) με αρνητικές προοπτικές (την είχε θέσει πρώτη φορά στις 9 Φεβρουαρίου 2017). 
Το καθεστώς CreditWatch αντανακλά την άποψη του οίκου ότι το περιθώριο ρευστότητας της ΔΕΗ έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι παρατηρείται συνεχιζόμενη αδύναμη παραγωγή ρευστών διαθεσίμων, περιορισμένη ικανότητα εξάπλωσης του κεφαλαίου κίνησης και σημάδια μείωσης της στήριξης από τις ελληνικές τράπεζες. 
Αυτό οδηγεί τελικά την εταιρεία να στηριχθεί αποκλειστικά στα έσοδα από την ανακοινωθείσα διάθεση του δικτύου μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ για ρευστότητα πέραν του τρίτου τριμήνου του 2017. 
Ωστόσο, ο οίκος βλέπει τη διαδικασία διάθεσης ως πολύπλοκη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αβέβαιο σε αυτό το στάδιο.
Η αποπληρωμή του ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ που λήγει την 1η Μαΐου του 2017 θα γίνει χάρη στα διαθέσιμα μετρητά ύψους 140 εκατ. ευρώ (στις 31 Μαρτίου 2017), τις προσπάθειες της εταιρείας να αναβάλει τις εμπορικές υποχρεώσεις και τα 93 εκατομμύρια ευρώ που είναι το μέρισμα που παρέχεται από τον ΑΔΜΗΕ. 
Το μέρισμα αυτό αναμενόταν να παραληφθεί τον Μάρτιο, αλλά ανακοινώθηκε μόλις στις 21 Απριλίου 2017.
Μετά από αυτή την αποπληρωμή του χρέους και την πληρωμή των καθυστερημένων εμπορικών υποχρεώσεων, ο οίκος αναμένει τη ρευστότητα της ΔΕΗ να πιεστεί σημαντικά, με την κατάσταση να αντισταθμίζεται εν μέρει από το νέο δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα παρασχεθεί από τις ελληνικές τράπεζες στις αρχές Μαΐου ή στα τέλη Απριλίου.
Αυτά θα χρησιμοποιηθούν πλήρως μόλις είναι διαθέσιμα. 
Ωστόσο, αυτό πιθανόν να είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των υπόλοιπων ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 300 εκατ. ευρώ το 2017, οι οποίες είναι κυρίως συγκεντρωμένες στο τέταρτο τρίμηνο. 
Για το λόγο αυτό, παρατηρείται υψηλός βαθμός εξάρτησης από τη διάθεση του ΑΔΜΗΕ, από την οποία η ΔΕΗ αναμένει να λάβει 320 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής για τον ΑΔΜΗΕ δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο με τον S&P να εκτιμά ότι υπάρχει μια σαφής βραχυπρόθεσμη απειλή για τη ΔΕΗ. 
Πιθανές πηγές περαιτέρω καθυστερήσεων είναι η αξιολόγηση του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, η οποία ανατέθηκε πρόσφατα σε τρίτη εταιρεία αξιολόγησης και η εισαγωγή της εταιρείας Energiaki Holding στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία των καθυστερήσεων και των αναβολών τους προηγούμενους μήνες, ο οίκος βλέπει τον κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί αυτή η συναλλαγή πριν από το καλοκαίρι. 
Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασης της εταιρείας σε νέες πηγές ρευστότητας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία πιθανότητα ο οίκος να υποβαθμίσει βραχυπρόθεσμα τη ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα σε «CC».
Επίσης, ο οίκος πιστεύει ακράδαντα ότι η υποστήριξη από τις συστημικές τράπεζες έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες. 
Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η μεσοπρόθεσμη διευκόλυνση ύψους 200 εκατ. ευρώ δεν υπογράφηκε πολύ πριν από τη λήξη του επικείμενου προς αποπληρωμή ομολόγου από τις εμπλεκόμενες τράπεζες. 
Μάλιστα, ο S&P αντιλαμβάνεται ότι η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων δημιουργήθηκε από το αίτημα των τραπεζών να αποκτήσουν από τη ΔΕΗ εξασφαλίσεις όχι μόνο για το νέο δάνειο αλλά και για το υφιστάμενο χρέος. 
Επιπρόσθετα, οι τράπεζες έθεσαν μια σειρά από προηγούμενα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται πριν από τη διάθεση της γραμμής, μεταξύ των οποίων τα μερίσματα ύψους 93 εκατ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ και τα συνολικά μετρητά από την κεντρική κυβέρνηση ύψους 130 εκατ. για μελλοντική κατανάλωση.
Αν και αναμενόταν ότι η διευκόλυνση αυτή θα ήταν διαθέσιμη στη ΔΕΗ στα τέλη Ιανουαρίου του 2017, οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο και η σύμβαση υπογράφηκε μόλις στις 24 Απριλίου. 
Μάλιστα, προβλέπεται ότι η πλήρης αξιοποίηση της διευκόλυνσης θα είναι διαθέσιμη για την εξομάλυνση της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, ιδίως των οφειλόμενων εμπορικών υποχρεώσεων.
Τέλος, ακόμη και αν η ΔΕΗ κατάφερε τελικά να καλύψει τις ομολογιακές υποχρεώσεις του 2017, ο S&P πιστεύει ότι οι μελλοντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας δεν είναι βιώσιμες στο σημερινό πλαίσιο της περιορισμένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση. 
Επομένως, εκτιμάται ότι η εισροή μετρητών από τη διάθεση του ΑΔΜΗΕ θα αντιπροσωπεύει ένα μαξιλάρι μετρητών που θα επιτρέψει στην εταιρεία να επιβιώσει μόνο για μερικά επιπλέον τρίμηνα εκτός εάν εφαρμοστεί μια ουσιαστική διαρθρωτική αλλαγή.
Το 2018, η εταιρεία θα πρέπει να αποσβέσει χρέη περίπου 400 εκατ. ευρώ, από τα οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μόνο ένα μικρό μέρος (περίπου 50 εκατ. ευρώ). 
Τέλος, το 2019, η ΔΕΗ θα πρέπει να πληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει περίπου 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,2 δισ. ευρώ είναι κοινοπρακτικό δάνειο με ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Ο οίκος σημειώνει ότι οι ανάγκες κεφαλαίου της ΔΕΗ είναι υψηλές, με μειωμένο περιθώριο αναβολής. 
Μάλιστα, καταλήγει ότι χωρίς τα έσοδα από τη διάθεση του ΑΔΜΗΕ είναι αμφίβολο εάν η ΔΕΗ μπορέσει να επιβιώσει πέραν του τρίτου τριμήνου του 2017.
Κατά την άποψη του S&P υπάρχει τουλάχιστον 50% πιθανότητα να μειωθεί η αξιολόγηση της ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα τις επόμενες 90 ημέρες.

www.bankingnews.gr

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου